Velkommen

Fejlbehandling er dyrt og farligt
Det er vigtigt, at man holder sig opdateret. Også om hvilke regler  der gælder. Er du fx fortrolig med de nye regler for tavshedspligt, for undladelse af genoplivning, den seneste bekendtgørelse om journalføring eller de seneste krav fra Sundhedsstyrelsen til udformningen af instrukser?

Ingen begår fejl med vilje
Fejlbehandling har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Fejl begås alle steder, og af alle personalegrupper. For patienterne kan det få store konsekvenser at blive fejlbehandlet, og for personalet kan det ligeledes få konsekvenser i form af klagesager og tilsynssager. For slet ikke at tale om ubehaget for den enkelte ved at have begået en utilsigtet fejl i en travl hverdag. Som måske kunne have været undgået.

Opgrader dit personale med målrettede kurser
SundhedOgJura tilbyder kurser og gå-hjem-arrangementer til såvel ledelsen som til sundhedspersonalet om centrale sundhedsjuridiske emner. I undervisningen inddrages eksempler og cases fra klinikken og dagligdagen.
Kurserne gør ledere og medarbejdere mere opmærksomme på gældende regler samt hvordan man skal forholde sig, hvis uheldet er ude, og der rejses klagesager, tilsynssager, erstatningssager, straffesager eller andet.
Underviserne har mange års erfaring fra tilsynsvirksomhed og klagesagsbehandling.

På de følgende sider kan du se hvilke kurser vil tilbyder. Du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om vores tilbud, eller få designet et kursustilbud specielt til jeres behov.

Vi glæder os til at høre fra dig

Footer_1043x150_Bleg